Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014
3:52:35 μ.μ.

 

 Εκδρομές & Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (Υπουργική Απόφαση με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 του ΥΠΔΒΜΘ)) οι εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  κατηγοριοποιούνται ως εξής:

   Σχολικοί περίπατοι

   Διδακτικές επισκέψεις

   Ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές

   Πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές (αφορούν μόνο στους μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

    Επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων

 Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

  Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο εξωτερικό στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών και αδελφοποιήσεων

  Μετακινήσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές αποτελούν αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τόπους που έχουν ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να γνωρίσουν επιτεύγματα του ανθρώπου μέσα στη μακροχρόνια πορεία του πολιτισμού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους. Με αυτό τον τρόπο ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου και μέσα στο Ενιαίο Πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών, πολλαπλές πηγές πληροφόρησης εντός και εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου.

Στα πλαίσια των παραπάνω, το σχολείο μας πραγματοποιεί κάθε χρόνο μια ποικιλία εκδρομών, διδακτικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων, έχοντας ως στόχο η μάθηση να γίνεται με γόνιμο και δημιουργικό τρόπο, χωρίς να υποβαθμίζεται ο κοινωνικός και ψυχαγωγικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων.

 

 σχολικό έτος 2012 - 2013